Advanced Training & Development

Vēsture:

Advanced Training & Development SIA ir mācību un konsultāciju uzņēmums. No 1999.gada līdz 2007.gadam Latvijā mēs bijām pazīstami kā „TACK  International” SIA, kad pārstāvējām TACK Training International (starptautiska mācību kompānija, kura dibināta 1931.gadā un darbojās 54 valstīs pasaulē).

 

Galvenās jomas, kurās jau 16 gadus vadām kursus, konsultējam un veicam individuālo apmācību un coachingu:

     RAŽOŠANAS PROCESU EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

     MENEDŽMENTĀ (jauniem un pieredzējušiem vadītājiem, valdēm),

     PĀRDOŠANĀ (jauniem un pieredzējušiem pārdevējiem, pārstāvjiem, Key Account Mgr.,  merčendaizeriem, distributoriem),

     KLIENTU APKALPOŠANĀ (darbā ar iekšējiem un ārējiem klientiem, pa tālruni, problēmsituāciju risināšana ar grūtajiem klientiem),

     KOMANDAS SALIEDĒŠANĀ (mežā un/vai telpās).

 

Visi mūsu treneri ir pieredzējuši profesionāļi, kuri ir apmācīti Londonā, Kopenhāgenā, Amsterdamā un kvalitātes kontroliera – ilggadēja trenera Erik Rosenfeldt Thomsen vadībā Latvijā. Kursu valoda – latviešu, angļu, krievu.

 

Mūsu mērķis ir:

„Iepazīstināt ar pasaulē atzītām un pārbaudītām jaunākajām un advancētākajām metodēm, kuras uzreiz var pielietot ražošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai augstākas pievienotās vērtības radīšanai,  pārdošanas un eksportu veicinošu pasākumu ieviešanā, darbā ar personālu vai klientiem, paaugstinot efektivitāti un sasniegt pārliecinošākus rezultātus.”

 

Mācību metodes:

Mērījumu anketas – kursa dalībnieku prasmju un iemaņu analīze (pirms kursa un pēc kursa); teorētiskā bāze (atkarīgs no programmas, bet ne vairāk par 30-50% no mācību laika), labirintu uzdevumi (Maze Excercise); situāciju analīze, testi un anketas, video filmēšana un analīze, DISC PSTM personīgo profilu anketas u.c. Ir sertifikāts DISC metodes izmantošanai pārdošanas un menedžmenta kursu vadīšanā un konsultēšanā.

 

Nākamajās lapās pēdējos 10 gados visbiežāk vadītās programmas, kuras nepārtraukti tiek papildinātas ar jaunākajām metodēm no starptautiskām konferencēm, kā arī sadarbības partneriem Eiropā (atsevišķām programmām cenas uzrādītas grupai vai 1 dalībniekam bez PVN). Kā arī daži uzņēmumi, ar kuriem šajā laika posmā mums ir bijusi atkārtota sadarbība un vadītas daudzpakāpju mācību programmas.

 

Sadarbības partneri:

     International Federation of Training & Development Organizations

     The Institute for Motivational Living (DISC Insights)

     Inspirational Learning Events

     People KeysTM

 

           

 

Advanced Training & Development SIA

+371 29253328

 

Advanced Training & Development PROGRAMMAS

Vadībai:

1.      Leadership in Senior Management (2 dienas)

2.      Motivējošā vadība I (2 dienas) un II (2 dienas)

3.      Vadības ABC (2 dienas 2500EUR grupai)

4.      DISC metode efektīvākai komandas vadīšanai (2 dienas)

5.      Mērķtiecīga pārdošanas komandas vadība (2 dienas)

6.      Ražošanas uzņēmumu mērķtiecīga vadīšana (2 + 1 diena, 890EUR/1pers)

7.      Ražošanas vadības un analītikas risinājumi (2 dienas 750 EUR/1pers.)

8.      Pašmotivācijas paaugstināšana sev un komandai (1 diena)

9.      Komandas veidošana (1 diena, 1500EUR grupai)

10.  Pārrunu stratēģijas un taktikas vadītājiem (2 dienas)

11.  Coachings un Mentorings (2 dienas)

12.  Harizmas Menedžments (2 dienas)

13.  Projektu vadības pamati (2 dienas)

14.  Efektīva dubultvizīšu organizēšana (1 diena)

15.  Efektīva lēmumu pieņemšana (1 diena)

16.  Efektīva un radoša domāšana (2 dienas)

17.  Darbinieku novērtēšanas procesa un pārrunu vadīšana (1 diena)

 

Pārdošanas speciālistiem / Tirdzniecības pārstāvjiem / Aģentiem:

1.      Aktīvā pārdošana (2 dienas 560EUR/1pers.)

2.      Advanced Sales (2 dienas 630EUR/1pers.)

3.      Mērķtiecīga pārdošana (medicīnas pārstāvjiem)

4.      Pārdošanas psiholoģija DISC (2 dienas)

5.      Pārdošana un argumentēšana (2 dienas)

6.      Rezultatīva pārdošanas prezentācija (2 dienas)

7.      Key Account Management – darbs ar lielajiem klientiem (2 dienas)

8.      Rezultatīvas darījumu pārrunas (2 dienas)

9.      Pašmotivācijas palielināšana pārdevējiem (2 dienas)

10.  Ilgtermiņa attiecību veidošana pārdošanā (2 dienas)

11.  Pārdošanas ABC (2 dienas)

12.  Pārdošana pa tālruni (2 dienas)

13.  Merčendaizings (2 dienas)

14.  Darbs ar grūtajiem klientiem un problēmsituācijām (1 diena)

15.  Eksporta programma (Basic) un (Advanced)

 

Klientu apkalpošanas speciālistiem:

1.      Saskarsmes psiholoģija ar klientiem DISC (1 diena, 1550EUR grupai)

2.      Uz klientu orientēts serviss (1 diena 1250EUR grupai)

 

Visu līmeņu darbinieku attīstībai:

1.      Ražošanas procesu efektivitātes celšana (2+1 diena, 890 EUR/1pers.)

2.      Ražošanas vadības procesi uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai      augstākas pievienotās vērtības radīšanai (2 dienas, 690EUR/1pers)

3.      Ražošanas un pakalpojumu procesu inovāciju vadība augstākas pievienotās vērtības radīšanai (2 dienas, 770EUR/1pers.)

4.      Augstākas pievienotās vērtības radīšana ražošanā (pakalpojumu nozarē) – inovācijas un intelektuālais kapitāls (2 dienas 790EUR/1pers.)

5.      Eksportu veicinoša inovatīva projektu vadība IT nozares uzņēmumiem augstākas pievienotās vērtības radīšanai (2 dienas, 98EUR/1pers.)

6.      Komandas saliedēšanas pasākumi (2 dienas 2300 – 3500EUR/grupai)

7.      Rezultatīva pārrunu vadīšana iepircējiem (2 dienas)

8.      Treneru apmācības programma (2 dienas)

9.      Darbs ar debitoriem – parādu atgūšana (1 diena)

10.  Time & Self Management I (2 dienas) un II (1 diena)

11.  Pašmotivācijas paaugstināšana un stresa menedžments (2 dienas)


 

Daži mūsu klienti Latvijā, ar kuriem esam strādājuši

        

       

        VIRŠI-A

 

file://///Server/company%20docs/TACK/Customers/Tack%20Customers/Air%20Baltic/airbaltic%20nice%20logo.jpg   

          

            Accenture         

                         Sampo    

  NORD/LB logo         Recipe Plus logo